banner
Xe tải Đồng Vàng D8 thùng lửng

Xe tải Đồng Vàng D8 thùng lửng

Liên hệ

Tải trọng: 8,5 tấnThùng Dài: 6,2 m

ĐỒNG VÀNG D8
Xe tải Đồng Vàng D8 thùng mui bạt

Xe tải Đồng Vàng D8 thùng mui bạt

Liên hệ

Tải trọng: 8,5 tấnThùng Dài: 6,2 m

Xe tải Đồng Vàng D8 thùng kín

Xe tải Đồng Vàng D8 thùng kín

Liên hệ

Tải trọng: 8,5 tấnThùng Dài: 6,2 m

Đánh giá chi tiết Xe tải Đồng Vàng D8

Đánh giá chi tiết Xe tải Đồng Vàng D8

Liên hệ

Tải trọng: 8,5 tấnThùng Dài: 6,2 m